Our website uses cookies so that we can provide you a better online experience and service;
by continuing, you agree to our use of cookies in line with our Privacy Statement
Close
Open submenu

Danisco Czech Republic

Danisco Czech Republic, a.s. je společnost orientující se na výrobu potravinářských ingrediencí  z výhradně přírodních surovin.  Společnost má  sídlo ve Smiřících blízko Hradce Králové ve Východních Čechách. Byla založena 29.12.1994 jediným zakladatelem, a to dánskou společností Grindsted Holland Beheer B.V., která patřila do skupiny Grindsted, později přejmenovanou na Danisco. Tato skupina se stala 16.5.2011 součástí jiné nadnárodní skupiny – americké společnosti DuPont.

Danisco Czech Republic, a.s. vyrábí řadu různých typů jediného produktu – pektinu. DuPont™ Danisco®  pektin je vysoce sofistikovaný stabilizátor, který je zákazníky na celém světě oceňován pro svoje vlastnosti v potravinářských aplikacích. Každý typ pektinu je extrahován ze specifických citrusových výlisků, které mu dodávají unikátní funkční vlastnosti – co do přidaného množství je pektin jen nepatrná část finálního produktu, dodává mu však významné funkční vlastnosti. Pektin působí jako želírující prostředek ve výrobcích z ovoce (džemy, marmelády) a v cukrářských výrobcích. Chrání proteiny v nápojích s nízkým pH a dodává hustotu jogurtům. Pektin je rovněž  ideální ingredience v nealkoholických nápojích, kde zvýrazňuje  čistou a osvěžujicí chuť nápoje.

Údaje z obchodního rejstříku:

Obchodní firma: Danisco Czech Republic, a.s.
Spisová značka: B 1801 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Datum zápisu: 29. prosince 1994
Sídlo: Palackého 6, 503 03 Smiřice
Identifikační číslo: 61858501
Právní forma: Akciová společnost
Jediný akcionář:
DuPont International (Luxembourg) S.C.A.
L - Contern, , Lucemburské velkovévodství
Akcie: 175000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,00 Kč
Základní kapitál: 175 000 000,- Kč
Předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučenéhovýroba potravinářského zboží - vyjma činností uvedených v příl. zák.č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání    

Danisco Czech Republic, a.s. is  bio-based company with activities in food ingredients, that has place of business in Smirice near Hradec Kralove in Eastern Bohemia. It was established on December, 29, 1994 after acquisition made by Danish company Danisco A/S. On May 16, 2011, Danisco became part of DuPont in business division named 'Nutrition and Health'.

Danisco Czech Republic, a.s. produces many various types of one product - pectin. DuPont™ Danisco® pectin is a highly sophisticated stabilizer recognized globally by consumers as label friendly. Each pectin type is extracted from specific citrus peels which deliver unique functionality. It is a minor ingredient that delivers major functionality. It acts as a gelling agent in fruit preparations and sugar confectioneries. It protects protein in low pH drinks and adds creaminess to yogurt. Pectin is also ideal in beverages for its clean and refreshing mouth feel.

Corporate details from Commercial Register:

Company name: Danisco Czech Republic, a.s.
Registered by: Regional Court (Krajský soud) in  Hradec Kralove (file B 1801)
Date of commencement: 29.12.1994
Company address: Palackeho 6, 503 03 Smirice, Czech Republic
ID no.: 61858501
Legal form: Stock Company
Shareholder:
DuPont International (Luxembourg) S.C.A.
L - Contern
Lucemburské velkovévodství
Shares: 175 000 pices of shares in nominal value CZK 1 000,-
Share capital:
CZK 175 000 000,-